Impressum

Innholdsansvarlig

Britta Hohne 
Saga Terrasse 10
4708 Vennesla

Telefon: 96238816
E-Mail: britta.hoehne@gmail.comDisclaimer

Nettsiden er sponset av Stoffdronning AS, Tordenskjolds gate 38, 4612 Kristiansand. Den kan inneholde reklame for tjenester eller varer Stoffdronning tilbyr.

Vår nettside er beskyttet av opphavsrett. Enhver bruk, selv i endret form må forhåndsgodkjennes i form av skriftlig godkjenning fra Britta Hohne.
Det er dog tillatt å kopiere samt laste ned filer til informasjonsformål til privat bruk om det er nevnt i teksten.
Lenkene som finnes på våre hjemmeside kan føre deg videre til hjemmesider tilhørende tredjeparter. 

Vi har ingen innflytelse på sider tilhørende tredjeparter, og påtar oss dermed ikke ansvar for deres innhold. Lenker til tredjeparter utgjør ikke en anbefaling for disse nettstedene, selskapene som driver disse, eller deres produkter eller tjenester. Vi har gjort vårt ytterste for å sikre at opplysningene på hjemmesiden er korrekte. Vi påtar oss imidlertid ikke ansvar for at opplysningene er riktige og fullstendige. Innholdet kan dessuten oppdateres, utvides, forkortes eller endres til enhver tid, uten varsel.

Cookie Consent with Real Cookie Banner